របៀបប្រើពេល២៤ម៉ោងរបស់បុគ្គលជោគជ័យ

របៀបប្រើពេល២៤ម៉ោងរបស់បុគ្គលជោគជ័យ

💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអានសៀវភៅបន្តទៀត 💰
000 418 916 : កុង ABA
1223-8741-8 : ​អេស៊ីលីដាទាន់ចិត្ត
098250559 : Wing
—————————-
ទំនាក់ទំនងមកកាន់-Pich Monica Channel
​Facebook: https://www.facebook.com/Pich-Monica-Channel-538865340191605
Telegram: https://t.me/PichMochannel
1-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ១: https://youtu.be/3aaunc0PVgw
2-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ២: https://youtu.be/4VsMCBbILAY
3-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៣: https://youtu.be/uq8pIkgymFY
4-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៤:https://youtu.be/WyK13KBo3Vk
5-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៥: https://youtu.be/veOw-Wox5xk
6-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៦: https://youtu.be/6x-U7APGU8w
7-គិតបែបជ្វីហ្វធ្វើការបែបជប៉ុន ភាគ៧: https://youtu.be/OZxyafbtRvE
____________________________
1-សៀវភៅ៖និយាយសាងទ្រព្យ ៖https://youtu.be/hKrWDliXzTQ
2-សៀវភៅ៖ភាពវៃឆ្លាតខាងអារម្មណ៍៖ https://youtu.be/AYJ2Qvi8-go
3-សៀវភៅ៖សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ៖ https://youtu.be/_4xmIZG3eLM
5-សៀវភៅ៖ បញ្ឈប់ការភ័យខ្លាច៖ https://youtu.be/E66zklsBviA
6-សៀវភៅ៖គិតហើយមាន៖ https://youtu.be/OKhPEZHIkqU
7-សៀវភៅ៖ គិតហើយធ្វើបែបជប៉ុន៖https://youtu.be/4Oy9pGBkrAw
8-សៀវភៅ៖គិតឡើងវិញ Robert Kiyosaki៖ https://youtu.be/-vgcZICuoFU
10-សៀវភៅ៖កូនសោអ្នកមាន៖ https://youtu.be/VVugjCc6SZs
____________________________
11-សៀវភៅ៖ Elon Musk-អេឡុន​ ម៉ាសក៍ ៖ https://youtu.be/k_vQSxwhpMk
12-សៀវភៅ៖ ទម្លាប់៧ប្រការរបស់បុគ្គលឆ្នើម ៖https://youtu.be/NQbOd4mcPc8
13-សៀវភៅ៖ ធ្វើការ៤ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៍៖ https://youtu.be/W3NTsYdyWeA
14-សៀវភៅ៖ អនុបណ្ឌិតនៅផ្ទះ៖https://www.youtube.com/watch?v=iUu_PDys15k
15-សៀវភៅ៖ អាជីវកម្មថ្មី-The-Lean-Start-Up៖ https://youtu.be/o92t1XZmmTs
16-សៀវភៅ៖ព្រោះជាយុវវ័យហ្នឹងហើយទើបឈឺចាប់៖ https://youtu.be/eDGs-itvebM
17-សៀវភៅ៖មហាអំណាច បញ្ញាសិប្បនិម្មិត៖ https://youtu.be/h_J67hqrso0
18-សៀវភៅ៖ ជេកម៉ា-Jack Ma ៖ https://youtu.be/HmcON5P2MOw
19-សៀវភៅ៖កំពូលអ្នកលក់នៅលើលោក៖ https://youtu.be/gBFjEpPyszg
20-សៀវភៅ៖ កំពូលទិចនិចចរចា​ ៖ https://youtu.be/6JCb3NHXFz0
21-សៀវភៅ៖ អ្នកកើតមកមាន ៖https://youtu.be/k_VtCD_WBNU
____________________________
22-សៀវភៅ៖ Eating the Big Fish ៖https://youtu.be/pbvZzBbSAJA
23-សៀវភៅ៖The One Thing៖ https://youtu.be/UytCR5JX23o
24-សៀវភៅ ស៊ីកង្កែបនោះទៅ- Eat That Frog៖ https://youtu.be/Lg1LubwE7E0
25-សៀវភៅ៖ អាជីវកម្មទុន 100-$ ៖https://youtu.be/D-bPynpKkb0
____________________________
1-គន្លឹះរើសសៀវភៅអានhttps៖ www.youtube.com/watch?v=370owfSGQTg
2-គន្លឹះ8យ៉ាងអានសៀវភៅឲ្យបាន​ផលច្រើន៖https://youtu.be/TSuYNV4gH9A
3-សៀវភៅទាំង១០ក្បាលដែលអ្នកគួរអាន៖ https://youtu.be/XdzKtouGwaY
4-រឿងដែលត្រូវធ្វើមុនអាយុ ៣០ ឆ្នាំ ៖https://youtu.be/qLdypUZlrEE
5-ផ្នត់គំនិតមហាសេដ្ឋីនានាអំពីលុយ ៖https://www.youtube.com/watch?v=peHmIDsiSR8
6-រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនៅវ័យខ្ទង់ ២០ឆ្នាំ ៖https://youtu.be/RCzWuNHTKug
7-ស្គាល់សៀវភៅខ្មែរល្បីៗទាំង ៧៥ ក្បាល៖ https://youtu.be/BS2_2o7xgUY
8-គន្លឹះជោគជ័យ ១០ ប្រការរបស់ ម៉ាក់ ហ្សាក់ខឺប៊ឺក ៖https://youtu.be/Ju9Vzt9oUFc
9-ការវិវត្ពិពិភពលោក ២ ពាន់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ៖ https://youtu.be/PamXk67j9jg
10-ដំណើរជីវិតមហាសេដ្ឋីចិន Li Ka-Shing៖ https://youtu.be/kXm1ULGq8U4
11-វិធី៤៥ យ់ាងបង្កើនអំណាចផ្ទាល់ខ្លួន ៖ https://youtu.be/sxDqReInapg
____________________________
-ច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីពិន័យលុយដល់ ១លាន ២សែនរៀល ?

ខ្ញុំមាន idea មួយ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ?

អចលនទ្រព្យលក់ពេលគេចង់ទិញ ហើយ ទិញពេលគេត្រូវការលក់


សៀវភៅ៖អភិបាលកិច្ចល្អ ជាជំនួយដល់ការត្រៀមប្រលងក្របខណ្ឌផ្សេងៗ

គន្លឺះទិញផ្ទះល្វែង

ប្រវត្តិចំណីអាហាររបស់មនុស្សលោក -History of human food

Don’t Change Your Goal. Change Your Strategy …
Video របៀបប្រើពេល២៤ម៉ោងរបស់បុគ្គលជោគជ័យ

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *