3M (MMM) – 61년연속 배당성장 배당킹 쓰리엠, 포스트잇 이외에도 없는 것 빼고 다 있다!

3M (MMM) - 61년연속 배당성장 배당킹 쓰리엠, 포스트잇 이외에도 없는 것 빼고 다 있다!

대표적인 배당킹 미국기업인 3M(MMM)에 대해서 알아보았습니다.
61년연속 배당성장을 하고 있는 대표적인 배당킹 미국주식으로
우리가 흔히 알고 있는 포스트 잇, 자동차 유리 썬팅지 이외에도 엄청나게 다양한 제품들을 판매하고 안정적인 수익을 올리고 있습니다.
배당투자 입문용 주식으로 한번쯤 보게되는 3M(쓰리엠) !
3M기업에 관심있으신 분들께 도움이 되었으면 좋겠네요^^

Video 3M (MMM) – 61년연속 배당성장 배당킹 쓰리엠, 포스트잇 이외에도 없는 것 빼고 다 있다!

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *