BabyRed- Xe Đạp (lyrics video)

BabyRed- Xe Đạp (lyrics video)

Executive Producer : BabyRed Entertainment
Song Written by : BabyRed
Music Produce by : Paine
Instrumental license by : Steven Singe
Artwork by : Kenny Nguyen
Lyrics Video by : Hoàng An 1008 Studio

Lets keep in touch!

BabyRed Facebook/Fan page/website
https://www.facebook.com/tommy.gunn.1232/
https://www.facebook.com/babyredx
https://babyredentertainment.com/

Paine
https://www.facebook.com/cwalkerpaine/

Kenny Nguyen
https://www.facebook.com/kannynguyen/

Hoang An
https://www.facebook.com/Hoanganowlsoul/

Music Video Coming Soon!

#babyred

Video BabyRed- Xe Đạp (lyrics video)

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *