Bước 4: Cấu hình WIFI cho bộ Homesheel Door

Bước 4: Cấu hình WIFI cho bộ Homesheel Door

Bước 1: Phát wifi từ bộ homesheel Door, wifi sẽ có tên Smart Door homesheel Bước 2: Dùng điện thoại kết nối với wifi “Smart Door homesheel” Bước 3: Truy …

Video Bước 4: Cấu hình WIFI cho bộ Homesheel Door

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *