Diana bán thức ăn trên xe đẩy đồ chơi Diana plays with Toy Food Truck

Diana bán thức ăn trên xe đẩy đồ chơi Diana plays with Toy Food Truck

Diana bán thức ăn trên xe đẩy đồ chơi. Roma muốn mua một cái bánh Piza. Nhưng cậu ấy không có tiền. Cậu ấy phải làm việc để kiếm tiền mua thức ăn.
Diana plays with Toy Food Truck
Diana Show VNM – bit.ly/2mbI6iG (Diana and Roma in vietnamese)
Instagram của Diana: https://www.instagram.com/kidsdianashow/
Kids Diana Show – http://bit.ly/2k7NrSx

Video Diana bán thức ăn trên xe đẩy đồ chơi Diana plays with Toy Food Truck

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *