SUB•VLOG🍰 라이스페이퍼 탕수육이랑 칼칼한 베이컨 김치찌개 만들어 먹기🥘, 오랜만에 뿌링클 조진 자취생 브이로그ㅣ바나나오픈토스트,소세지김치볶음밥, 공화춘불닭, 텔파 언박싱

SUB•VLOG🍰 라이스페이퍼 탕수육이랑 칼칼한 베이컨 김치찌개 만들어 먹기🥘, 오랜만에 뿌링클 조진 자취생 브이로그ㅣ바나나오픈토스트,소세지김치볶음밥, 공화춘불닭, 텔파 언박싱

* 이 영상은 유료광고를 포함하지 않습니다.

💌 bussiness mail : seriity@naver.com
🧚 instagram : https://www.instagram.com/seriity

프리티들 안녕하세요 ~! 세리티에요 🤍

이번 주엔 두 번째 보는 거네요 울희 ..? 👀

제가 이번에 라이스페이퍼로 탕수육을 도전해봤는데 진짜 너무 맛있더라구요!
세리티 반점 하나 차려야 하나 ,, 나원참

암튼 뿌링클 덕후로써 뿌링클도 오랜만에 시켜먹고 행복하고 맛있는 일상을 보냈답니다 😊

그럼 이번 영상도 재밌게 시청해주시고!
시간 내서 보러 와준 프리티들 정말 고마워요 🥰

🍽 주방 정보

– 갈색 후라이팬ㅣ로이첸
– 노란 손잡이 후라이팬ㅣ컬러온
– 뚝배기ㅣ리한 아름팟 무균열 뚝배기 16cm
– 핑크 냄비ㅣ네오플램
– 칼ㅣ디에고_ 마카롱 4종 중식도 세트
– 도마ㅣ카카두_ 캄포도마 시드니L
– 블렌더ㅣ쿠쿠전자
– 핸드 블렌더ㅣ레꼴뜨
– 미니 밥솥ㅣ레꼴뜨
– 커피 머신ㅣ플랜잇
– 회색 보조 트레이ㅣ다이소
– 우드 냄비 받침ㅣ오늘의 집_ 데코뷰
– 우드 수저, 우드 뒤집개, 우드 볶음수저ㅣ오늘의 집_ 데코뷰
– 유리볼ㅣ쿠팡_ 럭키 글라스 글라스볼 3p 세트
– 얼룩무늬 접시ㅣ크로우 캐년
– 빈티지 앤틱 흰색 접시 세트ㅣ소담 작업실
– 우드 샷 잔(or 소스볼)ㅣ소담 작업실
– 빈티지 곰돌이 수저 받침ㅣ오늘의 집_ 에이프릴 인 메이
– 핑크색 컵ㅣ정보x (선물 받음)
– 크림색 면기ㅣ쓰임
– 노란색 요거트볼ㅣ앨리건트테이블
– 곰돌이 텀블러ㅣ에이블리_ 데이즈룸
– 토끼 디저트 접시ㅣ오늘의 집_ 코지테이블

👗 잠옷 정보

– 잔꽃 레이스 반팔 원피스 잠옷ㅣ어텀블
– 곰돌이 반팔 잠옷ㅣ반하루

🧚 나머지 정보
– 아이패드ㅣipad pro 4세대 11inch 256g

#자취생브이로그 #요리브이로그 #일상브이로그

🎼 All About by 김성원, 공유마당, CC BY
🎵Music provided by 브금대통령​
Video SUB•VLOG🍰 라이스페이퍼 탕수육이랑 칼칼한 베이컨 김치찌개 만들어 먹기🥘, 오랜만에 뿌링클 조진 자취생 브이로그ㅣ바나나오픈토스트,소세지김치볶음밥, 공화춘불닭, 텔파 언박싱

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *