TẬP 8.1 | ?SERUM là gì ? ?Một số cách cơ bản để kết hợp (layer) các sản phẩm serum trong skincare

TẬP 8.1  | ?SERUM là gì ? ?Một số cách cơ bản để kết hợp (layer) các sản phẩm serum trong skincare

? Group Review Cộng đồng tiêu dùng mỹ phẩm : https://www.facebook.com/groups/2045451282406040/
?Web phân tích thành phần: http://genholic.com
?Video hướng dẫn sử dụng web phân tích https://youtu.be/j9llFLhnJrg
CÁC SẢN PHẨM DUY ĐỀ CẬP
______________
Hydra Skin: https://sammishop.com/products/9-wishes-hydra-skin-ampule-serum-25ml
Miracle White: https://sammishop.com/products/9-wishes-miracle-white-ampule-serum-25ml
Mega Vitamin: https://sammishop.com/products/9-wishes-mega-vitamin-ampule-serum-25ml
Ultimate Collagen: https://sammishop.com/products/9-wishes-collagen-lifting-anti-wrinkle-25-ml
Extreme Oxygen: https://sammishop.com/products/9-wishes-oxygen-refresh-anti-stress-25ml
Calm: https://sammishop.com/products/9-wishes-calm-ampule-serum-25-ml
________

9WISHES PERFECT AMPULE SERUM hydra
►https://shorten.asia/AwySd68V
9WISHES PERFECT AMPULE SERUM collagen
►https://shorten.asia/AwySd68V
9WISHES PERFECT AMPULE SERUM white
►https://shorten.asia/AwySd68V
9WISHES PERFECT AMPULE SERUM vitamin
►https://shorten.asia/AwySd68V
9WISHES PERFECT AMPULE SERUM oxygen
►https://shorten.asia/AwySd68V
9WISHES PERFECT AMPULE SERUM calm
►https://shorten.asia/AwySd68V
?FOLLOW ME ON SOCIAL:
?Instagram: https://www.instagram.com/vuduy2412/
?Facebook: https://www.facebook.com/gsvuduy2412
?Mail : gsvuduy2412@gmail.com

Video TẬP 8.1 | ?SERUM là gì ? ?Một số cách cơ bản để kết hợp (layer) các sản phẩm serum trong skincare

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *