Thi đi xe đạp chậm│4 lớp: 12A1+12A2+12A3+12A4│Slow cycling test

Thi đi xe đạp chậm│4 lớp: 12A1+12A2+12A3+12A4│Slow cycling test

Thi đi xe đạp chậm giữa 12A1 với 12A2 và 12A3, 12A4 trường THPT B Duy Tiên, Hà Nam chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3-2021 (The slow cycling test between 12A1 and 12A2 and 12A3 and 12A4 at Duy Tien High School, Ha Nam, celebrates the 90th anniversary of the establishment of the Ho Chi Minh Communist Youth Union March 26, 2021)

#Thidixedapcham #NgaythanhlapDoan #THPTBDuyTien

Video Thi đi xe đạp chậm│4 lớp: 12A1+12A2+12A3+12A4│Slow cycling test

Chia sẻ tại website: KhoBepDuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *